grudzień 2023

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2024 roku

Pliki do pobrania:  Wniosek o sfinansowanie zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.  Informacja o wyrobach zawierających azbest.  Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.   Załącznik Nr 2 – Oświadczenie.   Załącznik Nr 3 – Oświadczenie.   Załącznik Nr 4 – Oświadczenie.   Załącznik Nr 5 – Oświadczenie.  Załącznik Nr 6 – Oświadczenie  Załącznik …

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2024 roku Read More »

Sołectwo na plus 2024

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2024 r. Celem naboru jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich. Czas realizacji zadania: od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 30 listopada …

Sołectwo na plus 2024 Read More »

Wywóz nieczystości ciekłych

Informacja dotycząca wywozu nieczystości ciekłych Wójt Gminy Chąśno informuje, właścicieli nieruchomości posiadających bezodpływowy zbiornik (szambo) o możliwości odpłatnego zlecenia usługi wywóz nieczystości ciekłych uprawnionym podmiotom, które posiadają zezwolenia Wójta Gminy Chąśno na prowadzenie usług w zakresie odbioru i wywozu nieczystości ciekłych. Wskazane podmioty po zleceniu usługi podpiszą umowę z właścicielem nieruchomości i wystawią fakturę. Wykaz …

Wywóz nieczystości ciekłych Read More »

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chąśno

Przypominamy właścicielom nieruchomości o ustawowych obowiązkach, jakie na nich spoczywają na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.: wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Ponadto właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia …

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chąśno Read More »

Mikołajki w Gminie Chąśno

W niedzielę, 10 grudnia na skwerze obok Urzędu Gminy w Chąśnie odbyło się spotkanie z św. Mikołajem. Imprezę przygotowała Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Chąśnie Drugim – Anna Gawrońska wraz z Wójtem Gminy Chąśno Dariuszem Reczulskim oraz Przewodniczącym Rady Gminy Chąśno – Ireneuszem Sołtysiakiem. Dla licznie przybyłych szczególnie najmłodszych uczestników imprezy wystąpiły …

Mikołajki w Gminie Chąśno Read More »

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chąśno w 2023 r.

Zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chąśno w 2023 r.” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość całkowita zadania –96.816,00 zł, z czego dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 77.452,00 zł. Opis zakresu projektu: realizacja zadania polega …

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chąśno w 2023 r. Read More »

Uwaga!!! Szukamy właściciela psa.

Aktualizacja: W dniu 1 grudnia po naszym ogłoszeniu zgłosiła się właścicielka pieska. Piesek jest już z bezpieczny w domu. Szukamy właściciela psa, który błąka się w miejscowości Goleńsko w okolicach stacji paliw Orlen. Wszelkich informacji udziela Urząd Gminy Chąśno w dni powszednie w godz. 7:00 – 15:00.

Skip to content