Diia.pl (mObywatel)– elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy

Diia.pl – to elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską po 24 lutego 2022 roku. Poświadcza on legalność pobytu w Polsce.

Dokument Diia.pl (Дія пл) pozwala potwierdzić tożsamość co może się przydać przy korzystaniu z usług medycznych czy staraniu się o pracę.

Aplikacja mObywatel film

Przekraczanie granicy

Od 23 lipca 2022 roku Diia.pl razem z ważnym dokumentem podróży (np. paszportem), uprawnia do przekraczania polskich granic, do przekraczania granicy zewnętrznej UE oraz do przemieszczania się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Niezbędne do przekroczenia granicy będzie okazanie ważnego paszportu oraz dokumentu elektronicznego w aplikacji mobilnej „diia.pl”.

Tym samym samo tylko „papierowe” zaświadczenie o nadaniu nr PESEL bez dokumentu elektronicznego w aplikacji mobilnej „diia.pl” nie uprawnia obywateli Ukrainy do ponownego wjazdu na terytorium Polski lub podróżowania na tej podstawie do innych krajów strefy Schengen.

Kto może skorzystać z aplikacji mObywatel i dokumentu Diia.pl?

Każda osoba, która:

  • ma ukraińskie obywatelstwo,
  • jest pełnoletnia,
  • przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku,
  • ma nadany numer PESEL,
  • ma aktywny profil zaufany.

Jak aktywować aplikację?

Ściągnij i uruchom aplikację mObywatel,- zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji – aktywuj aplikację korzystając z loginu i hasła wydanego dla profilu zaufanego.

Aplikacja mObywatel jest bezpłatna. Jej wydawcą jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Można ją pobrać w oficjalnych sklepach App Store i Google Play. Aplikacja działa na smartfonach z systemem:  Android 6.0 (wzwyż) oraz iOS 13.0 (wzwyż).
 

Skąd pobrać aplikację mObywatel?

mObywatel dostępny jest w sklepach App Store i Google Play. Aplikacja działa na smartfonach z systemem Android 6.0 (wzwyż) i iOS 13.0 (wzwyż). Co ważne, aplikacja mObywatel i dokument Diia.pl (Дія пл) są dobrowolne i w pełni bezpłatne.

Kontakt

Infolinia  +48 22 182 22 51
Pracuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 18:00 (opłata za połączenie zgodnie z cennikiem Twojego operatora).

Więcej informacji o aplikacji mObywatel i dokumencie Diia.pl na stronie:

PL https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/diiapl—pierwsze-w-ue-w-pelni-cyfrowe-pozwolenie-na-pobyt

UA https://www.gov.pl/mobywatel/ua 

Дія пл Facebook

Дія пл Twitter

Skip to content