Remont drogi gminnej Nr 105056E w miejscowościach Goleńsko i Chąśno

Zadanie pod nazwą „Remont drogi gminnej Nr 105056E w miejscowościach Goleńsko i Chąśno” dofinansowane jest Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 673.223,00 zł .

W ramach realizacji zadania planowana jest remont drogi gminnej o długości 2307 mb.- poprzez położenie nowej nakładki asfaltowej; szerokość poboczy do 0,75 m do 1,5 m. – ułożenie kruszywa łamanego grub. 10 cm o szerokości 75 cm; oczyszczenie rowów i przepustów; ułożenie chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej uprzednio zdemontowanej; oznakowanie pionowe.

Skip to content