Wywóz nieczystości ciekłych

Informacja dotycząca wywozu nieczystości ciekłych

Wójt Gminy Chąśno informuje, właścicieli nieruchomości posiadających bezodpływowy zbiornik (szambo) o możliwości odpłatnego zlecenia usługi wywóz nieczystości ciekłych uprawnionym podmiotom, które posiadają zezwolenia Wójta Gminy Chąśno na prowadzenie usług w zakresie odbioru i wywozu nieczystości ciekłych.

Wskazane podmioty po zleceniu usługi podpiszą umowę z właścicielem nieruchomości i wystawią fakturę.

Wykaz podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Chąśno

l.p.NAZWAADRESTELEFONOkreślenie stacji zlewnej
1.Zakład Oczyszczania Miasta W.W. Dymek i J. Igielski Spółka JawnaUl. Nadbzurzańska 9 99-400 Łowicz46 837 41 01Stacja zlewna na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Łowiczu ul. Filtrowa 1
2.PreZero Service Centrum Sp. z o.o.z siedzibą ul. Łąkoszyńska 127 99-300 KutnoOddział w Łowiczu Ul. Armii Krajowej 49 99-400 Łowicz46 830 35 25Stacja zlewna na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Łowiczu ul. Filtrowa 1
3.ROL-POL-TRANS Arkadiusz KozaKarsznice Duże 11 99-413 Chąśno691-376-515
691-394-808
Stacja zlewna w Goleńsku
4.TRANSPORT Witold DutkiewiczChąśno Drugie 43 99-413 Chąśno660-408-769Stacja zlewna w Goleńsku
5.PAVMA
Majer Aneta
Karnków 5
99-413 Chąśno
663-130-118
665-600-942
Stacja zlewna w Goleńsku
Skip to content