styczeń 2024

Kwalifikacja wojskowa – 2024 rok

Zgodnie z zapisami art. 56 pkt 1 ustawy o obronie Ojczyzny (DZ.U. 2022 poz. 2305 ze zm.) kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. W większości są to osoby młode, które nie wiedzą czego mogą się spodziewać.Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom …

Kwalifikacja wojskowa – 2024 rok Read More »

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Kampania realizowana jest przez Związek Banków Polskich, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Policją oraz Federacją Konsumentów. Celem akcji jest przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości. System nie koliduje z przepisami o wydawaniu i unieważnianiu dowodów osobistych. Codziennie przestępcy podejmują dziesiątki prób użycia cudzych dokumentów: wyłudzenia kredytów, …

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Read More »

Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chąśnie

W dniu 4 stycznia 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chąśno odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chąśnie. W spotkaniu udział wzięli Prezesi oraz Naczelnicy OSP z terenu Gminy Chąśno. Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chąśnie Ireneusz Sołtysiak. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: …

Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chąśnie Read More »

Skip to content