WYPISY, WYRYSY

Wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypis/wyrys wydawany jest na wniosek.

Podlega opłacie skarbowej:

  1. 30 zł za wypis do 5 stron A4
  2. 50 zł za wypis powyżej 5 stron A4
  3. 20 zł za wyrys za każdą stronę A4 (nie więcej niż 200zł)

Wpłata na rachunek bankowy Urzędu Gminy Chąśno: 29 9288 1112 1014 7164 2000 0010

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Gminy Chąśno, pokój nr 7

ZAŁĄCZNIK:

Pobierz Wniosek

Skip to content