WYPISY, WYRYSY

Wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WYMAGANE DOKUMENTY: 
Wypisy i wyrysy wydawane są na wniosek, do którego należy załączyć egzemplarz mapy sytuacyjnej z określeniem położenia rzeczowego terenu w połączeniu z najbliższą drogą publiczną.


OPŁATY: 
30 zł – wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
50 zł – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Urząd Gminy Chąśno, pokój nr 10, tel. (46) 838 14 23

PODSTAWA PRAWNA: 
Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)ZAŁACZNIKI: 
Wniosek o wypis, wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Skip to content