Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2021 r.

Zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2021 r.” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość całkowita zadania – 45.374,34 zł, z czego dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 40.836,00 zł.

Opis zakresu projektu: realizacja zadania polega na demontażu pokryć dachowych z budynków zawierających azbest, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych, rozładunek i unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, ważenie, pakowanie, załadunek i transport płyt cementowo-azbestowych zdjętych z dachów przez właścicieli i ich unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych.www.zainwestujwekologie.pl

Skip to content