Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chąśno w 2023 r.

Zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chąśno w 2023 r.dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość całkowita zadania –96.816,00 zł, z czego dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 77.452,00 zł.

Opis zakresu projektu: realizacja zadania polega na demontażu pokryć dachowych z budynków zawierających azbest, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych, rozładunek i unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, ważenie, pakowanie, załadunek i transport płyt cementowo-azbestowych zdjętych z dachów przez właścicieli i ich unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych.

http://www.zainwestujwekologie.pl

Skip to content