Pozostałe formy pomocy

Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu Przy Urzędzie Gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która stara się pomóc osobom uzależnionym bądź nadużywającym alkoholu, a także  rodzinom, w których występuje  wymieniony problem. Do zadań GKRPA w ramach działań wynikających z instytucji prawnej  zobowiązania  do  leczenia należy: – Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu.- Wezwanie na rozmowę i pouczenie  o konieczności leczenia.- Skierowanie osoby zgłoszonej na badanie przez biegłą w celu wydania  opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego.- Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydana przez biegłą.- Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.

Skip to content