Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC – Wójt Dariusz Reczulski
Zastępca Kierownika USC – Małgorzata Klimkiewicz
Pok. nr 16,
tel. 46 838 14 23, 46 838 14 25, wew.12
tel./fax:46 838-13-64, wew.12
Nr konta bankowego: 29 9288 1112 1014 7164 2000 0010 BSZŁ o/Chąśno

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
Dowód zapłaty należnej opaty skarbowej.
OPŁATY:

Opłata skarbowa:
22 zł – za odpis skrócony,
33 zł – za odpis zupełny,
24 zł – za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
26 zł – za inne zaświadczenia.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu.

STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI

Skip to content