Nowa jakość edukacji w Gminie Chąśno

Gmina Chąśno realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020 „ Nowa jakość edukacji w gminie Chąśno”.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kwota dofinansowanie projektu z UE: 509.157,60 zł

Wszystkie niezbędne informacje znajdować się będą na stornie szkoły: www.spmastki.superszkolna.pl, w zakładce Projekty/Nowa jakość edukacji w gminie Chąśno.

Skip to content