Sołectwo na plus 2024 – zadania współfinansowane budżetu samorządu Województwa Łódzkiego.

W ramach projektów Sołectwo na Plus, Gmina Chąśno w 2024 r. realizuje następujące zadania współfinansowane budżetu samorządu Województwa Łódzkiego:

  1. „Remont masztu syreny alarmowej oraz doposażenie kuchni w budynku OSP w  Błędowie” – realizowany przez Sołectwo Błędów –  wysokość dofinansowania projektu wynosi 15.000,00 zł i stanowi 100 % całkowitych kosztów projektu;
  2. „Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Chąśnie” – realizowany przez Sołectwo Chąśno –  wysokość dofinansowania projektu wynosi 15.000,00 zł i stanowi 100 % całkowitych kosztów projektu;
  3. „Wyposażenie kuchni w Domu Kultury w Chąśnie Drugim” – realizowany przez Sołectwo Chąśno Drugie –  wysokość dofinansowania projektu wynosi 15.000,00 zł i stanowi 100 % całkowitych kosztów projektu;
  4. „Wymiana balustrady oraz doposażenie kuchni w budynku Domu Ludowego” – realizowany przez Sołectwo Goleńsko –  wysokość dofinansowania projektu wynosi 15.000,00 zł i stanowi 100 % całkowitych kosztów projektu;
  5. „Doposażenie kuchni w budynku OSP” – realizowany przez Sołectwo Karsznice Duże  –  wysokość dofinansowania projektu wynosi 15.000,00 zł i stanowi 100 % całkowitych kosztów projektu;
  6. „Remont świetlicy wiejskiej w Mastkach” – realizowany przez Sołectwo Mastki –  wysokość dofinansowania projektu wynosi 15.000,00 zł i stanowi 100 % całkowitych kosztów projektu;
  7. „montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Niespuszy-Wieś” – realizowany przez Sołectwo Niespusza-Wieś –  wysokość dofinansowania projektu wynosi 15.000,00 zł i stanowi 100 % całkowitych kosztów projektu;
  8. „Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Sierżnikach” – realizowany przez Sołectwo Sierżniki –  wysokość dofinansowania projektu wynosi 15.000,00 zł i stanowi 100 % całkowitych kosztów projektu;
  9. „Zakup wyposażenia do kuchni wyodrębnionej dla mieszkańców wsi w budynku OSP w Wyborowie” – realizowany przez Sołectwo Wyborów –  wysokość dofinansowania projektu wynosi 15.000,00 zł i stanowi 100 % całkowitych kosztów projektu;
Skip to content