Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w ramach Narodowego Programu Zdrowia

 Poniżej podajemy linki do poradników – adresowanych do nauczycieli, szkolnych i poradnianych specjalistów oraz do rodziców – ich celem jest uwrażliwienie dorosłych na sygnały zagrożenia wysyłane przez dzieci, a także ukazanie, na czym powinna polegać profilaktyka samobójstw, zwłaszcza w szkole i rodzinie.

  • Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców. Wydanie IV poprawione

https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=6992

  • Rola pracowników oświaty w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży. Poradnik dla nauczycieli

https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=27549

  • Rola rodziny i osób bliskich w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży. Poradnik dla rodziców

https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=27550

Dołączamy również poradniki dla mediów – jak pisać i nie pisać o samobójstwach, opracowane w Polsce, zaakceptowane przez Ministerstwo Zdrowia i środowiska dziennikarskie.

  • Poradnik dla pracowników mediów

https://zapobiegajmysamobojstwom.pl/wp- content/uploads/2021/12/PORADNIKdlaPracownikwMediw.pdf

  • Poradnik dla osób wypowiadających się w mediach

https://zapobiegajmysamobojstwom.pl/wp- content/uploads/2021/12/Poradnikdlamediow.pdf

Skip to content