Remont dróg w Gminie Chąśno

Zadanie pn. „Remont dróg w Gminie Chąśno” jest dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie zadania w wysokości 5.700.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji 8.586.500,00 zł.

Inwestycja polega na położeniu nowej nakładki asfaltowej i utwardzenie poboczy na odcinkach dróg o łącznej długości 25 km.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
Skip to content