marzec 2022

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przypomina, że zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tekst jedn. Dz.U. 2020 r. poz. 2021 z póź. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną t.j. działalność na poziomie gospodarstw, obejmującą między innymi produkcję, uprawy produktów roślinnych takich jak zboża, …

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu Read More »

Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy- dokumenty

Wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy od 16 marca 2022r. Obywatel Ukrainy, który w wyniku działań wojennych został zmuszony do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejw okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej …

Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy- dokumenty Read More »

AWARIA WODOCIĄGU

W miejscowościach Sierżniki i Chąśno dn. 16.03.2022 r. nastąpi przerwa w dostawie wody, z powodu awarii. Usterka zostanie usunięta najszybciej jak to możliwe.

Nabór wniosków w ramach projektów Sołectwo na plus i Infrastruktura sołecka na plus (2022)

SOŁECTWO NA PLUS Uchwałą nr 163/22 z dnia 25 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2022 r. Środki publiczne przeznaczone na realizację …

Nabór wniosków w ramach projektów Sołectwo na plus i Infrastruktura sołecka na plus (2022) Read More »

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim. Informacje znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy.

Informacja ws. wody z ujęcia w Skowrodzie

UWAGA Mieszkańcy wsi: Skowroda Północna Skowroda Południowa Karsznice Małe Karsznice Duże Niespusza Wieś Niespusza Nowa Mastki Przemysłów, Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektowa Sanitarnego woda z wodociągu nadaje się do spożycia po uprzednim PRZEGOTOWANIU.

NIE UFAJ BEZGRANICZNIE

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu …

NIE UFAJ BEZGRANICZNIE Read More »

Skip to content