Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w 2021 r.

INFORMACJE OGÓLNE W ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2021

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU ŁOWICKIEGO W 2021 R.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ OSOBOM FIZYCZNYM – PROWADZĄCYM JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH INNYCH OSÓB W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU JAKO POMOC DE MINIMIS

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁOWICKIEGO

Skip to content