GRANTY SOŁECKIE

Gmina Chąśno w 2020 r. realizuje następujący projekt współfinansowane z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego:

„Remont budynku świetlicy wiejskiej w Błędowie”.

W ramach projektów Sołectwo na Plus Gmina Chąśno w 2021 r. realizuje następujące zadania współfinansowane z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego:

  1. „Budowa altany rekreacyjnej celem integracji mieszkańców Sołectwa Goleńsko”.
  2. „Altanka rowerowo – folkowa”.
  3. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Karnowie”.
  4. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skowrodzie Południowej”.
Skip to content