Gmina Chąśno

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Liczba ludności: 3 076 mieszkańców

Obszar lasów: 85 ha 

Gmina Chąśno usytuowana jest w centralnej części Polski na obszarze 72 km2, w północnej części powiatu łowickiego w odległości 10 km od Łowicza wzdłuż trasy Łowicz – Sanniki. Należy ona do grupy mniejszych gmin wiejskich powiatu łowickiego zarówno pod względem powierzchni jak i liczby mieszkańców. W skład Gminy Chąśno wchodzą miejscowości: Błędów, Chąśno, Chąśno Drugie, Goleńsko, Karnków, Karsznice Duże, Karsznice Małe, Marianka, Mastki, Niespusza-Wieś, Nowa Niespusza, Przemysłów, Sierżniki, Skowroda Południowa, Skowroda Północna, Wyborów. Gmina Chąśno, choć powierzchniowo mniejsza od gmin sąsiednich, to jednak pod względem żyzności gleb, wielkości gospodarstw, obsady inwentarza i mechanizacji zajmuje jedno z czołowych miejsc w regionie łowickim. Głównymi kierunkami produkcji towarowej gminy są: trzoda chlewna, bydło mleczne oraz intensywna produkcja zbóż a także warzyw gruntowych. Na terenie gminy funkcjonują dwie placówki oświatowe. Pierwsza z nich to Zespół Szkół Publicznych w Błędowie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Józefa Cheł­mońskiego oraz Publiczne Gimnazjum im. Józefa Cheł­mońskiego, drugą jest Szkoła Podstawowa w Mastkach. Ożywiona działalność Kół Gospodyń Wiejskich oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Chąśnie w zakresie upowszechniania kultury ludowej zabezpiecza utrzymanie tradycji księżackiej regionu łowickiego. Mieszkają tu liczni twórcy ludowi, zajmujący się wycinankarstwem, hafciarstwem, ma­larstwem oraz kultywowaniem pieśni ludowych. Biorą oni aktywny udział w wystawach, festynach ludowych zarówno gminnych jak i regionalnych. Do najwybitniejszych twórców ludowych w Gminie Chąśno należą: Zofia Siekiera (pająki z bibuły), Helena Miazek (wycinanki), Krystyna Lis (wycinanki), Wie­sława Ścigała (wycinanki), Krystyna Czubak (wycinanki), Bronisława Skwarna (haft korali­kowo-cekinowy), Agnieszka Zabost (haft), Wanda Teleman (haft), Maria Łacheta (kwiaty, pająki), Zofia Wieteska (haft). Na terenie Gminy Chąśno szczególnie aktywnie działają Koła Gospodyń Wiejskich, które przez swoje funkcjonowanie pragną pielęgnować i prze­kazywać młodszym pokoleniom dziedzictwo kulturowe regionu. zapraszamy do obejrzenia folderu:”Łódzkie EKO POLSKA. Zrównoważony rozwój”.

 EKO-POLSKA. Zrównoważony rozwój

Skip to content