Sołectwo na Plus 2023

W ramach projektów Sołectwo na Plus, Gmina Chąśno w 2023 r. realizuje następujące zadania współfinansowane budżetu samorządu Województwa Łódzkiego:

  1. „Zakup stołów i kuchni gazowej” – realizowany przez sołectwo Błędów –  wysokość dofinansowania projektu wynosi 12.000,00 zł i stanowi 98,36% całkowitych kosztów projektu ;
  2. „Doposażenie kuchni oraz remont pomieszczeń świetlicy  wiejskiej w Chąśnie” – realizowany przez sołectwo Chąśno –  wysokość dofinansowania projektu wynosi 12.000,00 zł i stanowi 80,00 % całkowitych kosztów projektu ;
  3. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mastkach” – realizowany przez sołectwo Mastki –  wysokość dofinansowania projektu wynosi 12.000,00 zł i stanowi 80,00% całkowitych kosztów projektu;
  4. „Zakup wyposażenia do kuchni wyodrębnionej dla mieszkańców wsi w budynku OSP w Wyborowie” – realizowany przez sołectwo Wyborów –  wysokość dofinansowania projektu wynosi 12.000,00 zł i stanowi 80,00% całkowitych kosztów projektu.
Skip to content