Poznaj Polskę 2022

W dniu 6 kwietnia 2022 r. Gmina Chąśno podpisała porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Dzięki temu uzyskano dofinansowanie w formie dotacji na realizację wycieczek dla szkół: Szkoły Podstawowej im. Józefa Ufy w Mastkach oraz Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest realizacja zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W ramach projektu uczniowie szkół pojadą na dwie wycieczki jednodniowe (klasy I-III każdej ze szkół) oraz dwie trzydniowe wycieczki (klasy IV-VIII każdej ze szkół).

Łączna wartość dofinansowania  zadania wynosi 40.000,00 zł, a wartość całkowita 73.646,00 zł.

Skip to content