ZARZĄDZENIE SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego
treningu systemu wykrywania i alarmowania

ZARZĄDZENIE SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania