2022-04-25

Remont dróg w Gminie Chąśno

Zadanie pn. „Remont dróg w Gminie Chąśno” jest dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie zadania w wysokości 5.700.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji 8.586.500,00 zł. Inwestycja polega na położeniu nowej nakładki asfaltowej i utwardzenie poboczy na odcinkach dróg o łącznej długości 25 km.

power lines, cables, tower

Planowane wyłączenie energii elektrycznej Karsznice Duże

Planowane wyłączenie energii elektrycznej 2 maja 2022 (poniedziałek) Karsznice Duże 8.00 – 15.00 (Karsznice A) Bieżące informacje dot. wyłączenia prądu można znaleźć na stronie https://pgedystrybucja.pl/ w zakładce: Wyłączenia, wybierając oddział: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź oraz rejon: Rejon Energetyczny Łowicz.

Skip to content