„Ochrona powietrza w Gminie Chąśno poprzez montaż odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19W dniu 23 maja 2022 roku GMINA CHĄŚNO podpisała umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0008/21-00 pn. „Odnowa powietrza w Gminie Chąśno poprzez montaż odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 
Projekt obejmuje montaż:

1) 60 szt. instalacji fotowoltaicznych na terenie prywatnych posesji mieszkańców gminy;
 
2) 17 szt. instalacji kolektorów słonecznych na terenie prywatnych posesji mieszkańców gminy;
 
3) 12 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych;
 
4) 2 szt. kotłów na biomasę w budynkach użyteczności publicznej
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w Gminie Chąśno, skutkujące poprawą stanu środowiska naturalnego.
Łączna moc zastosowanych urządzeń: 0,78MWe, z czego:
– instalacja fotowoltaiczna – 0,32 MWe;
– kolektory słoneczne – 0,07 MWe;
– piece na biomasę – 0,39 MW
 
Wartość projektu
Całkowita wartość projektu:   1.934.738,07 zł
Wydatki kwalifikowalne:         1.758.090,00 zł
Dofinansowanie:                      1.494.376,50 zł
Wkład własny:                           263.713,50 zł
Wydatki niekwalifikowalne – VAT 176.648,07zł
 
Źródła finansowania projektu
Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
 
Termin realizacji projektu
30 czerwca 2023r.
 
Skip to content