power lines, cables, tower

Planowane wyłączenie energii elektrycznej: Karnków

15 czerwca 2022 r. (środa)➡️ Karnków 8.00 – 12.00 (Karnków 1)➡️ Karnków 11.00 – 15.00 (Karnków 2) Bieżące informacje dot. wyłączenia prądu można znaleźć na stronie https://pgedystrybucja.pl/ w zakładce: Wyłączenia, wybierając oddział: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź oraz rejon: Rejon Energetyczny Łowicz.