Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mastkach

W dniu 31.10.2018 r. Gmina Chąśno podpisała z Województwem Łódzkim umowę na dofinansowanie zadania pn.:”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mastkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Wysokość dofinansowania wynosi 543.555,47 zł

Koszt całkowity zadania 794.080,52 zł

Celem projektu jest: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Mastki na terenie Gminy Chąśno.

Projekt obejmuje termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Mastkach:  docieplenie ścian zewnętrznych docieplenie stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz  modernizację podłóg, modernizację instalacji c.o., modernizację instalacji c.w.u. wraz z instalacją pompy ciepła, wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Do głównych oddziaływań projektu można zaliczyć:

– spadek ilości substancji niebezpiecznych w powietrzu – dzięki realizacji projektu zmniejszy się ilość paliw zużywanych do wytworzenia energii używanej do wytworzenia ciepła. Jednocześnie wpłynie to na spadek ilości substancji uwalnianych w procesie spalania.

– spadek zachorowalności – dzięki spadkowi ilości substancji niebezpiecznych zmniejszy się ilość chorób układu oddechowego oraz krążenia. Zmniejszy się również ilość problemów astmatycznych. Tym samym zwiększy się produktywność mieszkańców Gminy Chąśno, co wpłynie na stan lokalnej gospodarki.

– spadek kosztów utrzymania placówek – zmniejszy się ilość zużywanych paliw, a więc zmniejszą się koszty utrzymania obiektu użyteczności publicznej.

– większa liczba dzieci podejmie w przyszłości studia wyższe – lepsze warunki nauczania to lepsza jakość edukacji. To również większa szansa, że dzieci będą chciały się uczyć przez całe życie.

– lepsza Edukacja w przyszłości przełoży się na zwiększona ilość przedsiębiorstw – lepsza jakość edukacji przełoży się na ilość firm zakładanych przez mieszkańców.

Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Mastkach

Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Mastkach” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość całkowita zadania – 758.363,29 zł, dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 214.806,00 zł, z czego :

– dotacja  64.442,00 zł,

– pożyczka – 150.364,00 zł.

Opis zakresu projektu: Przedmiotowy projekt przewiduje prace budowlane polegające na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej. W ramach prac przygotowawczych wykonano audyt energetyczny, który wykazał potrzebę przeprowadzenia następujących prac termomodernizacyjnych:

  • docieplenie ścian zewnętrznych o łącznej powierzchni około 623m2;
  • docieplenie stropu o łącznej powierzchni około 670 m2;
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej o łącznej powierzchni około 137 m2 ;
  • modernizacja podłóg o łącznej powierzchni około 125 m2;
  • modernizacja instalacji c.o.;
  • modernizacja instalacji c.w.u. wraz z instalacją pompy ciepła;
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne w ilości około 287 sztuk;
  • wymiana pustaków szklanych na okno PCV.

www.zainwestujwekologie.pl

Skip to content