Montaż systemu fotowoltaicznego przy stacji uzdatniania wody w m. Wyborów, gmina Chąśno

Zadanie pod nazwą „Montaż systemu fotowoltaicznego przy stacji uzdatniania wody w m. Wyborów, gmina Chąśno” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość całkowita zadania – 179.700,00 zł, z czego dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 143.760,00 zł.

Opis zakresu projektu: realizowana inwestycja zlokalizowana.

jest na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wyborów – stanowiącego infrastrukturę publiczną. Teren obejmuje działkę oraz budynek SUS. Panele zamontowane zostaną na gruncie. Instalacja fotowoltaiczna zostanie przyłączona do sieci energetycznej kompleksu. Energia elektryczna wyprodukowana z instalacji zostanie zużyta na potrzeby własne. Nadwyżki wyprodukowanej energii zostaną oddane do sieci energetycznej i odebrane w ramach opustu.

www.zainwestujwekologie.pl

Skip to content