Gminny Dom Kultury i Biblioteka Publiczna w Chąśnie Drugim.

Chąśno Drugie 44A
99-413 Chąśno
Tel. /fax: (046) 838-14-93
czynne:
poniedziałek – czwartek – w godz. 8:30 – 16:30
p.o. dyrektora: Anna Gawrońska

księgozbiór GBP w Chąśnie dostępny na stronie : https://chasno-gbp.sowa.pl

Skip to content