Gminny Dom Kultury i Biblioteka Publiczna w Chąśnie Drugim.

Chąśno Drugie 44A
99-413 Chąśno
Tel. /fax: (046) 838-14-93
czynne:
poniedziałek – czwartek – w godz. 1000 – 1730
piątek w godz. 1200 -2000
sobota w godz. 1000 -1730
Dyrektor: Renata Stanisławska

księgozbiór GBP w Chąśnie dostępny na stronie : https://chasno-gbp.sowa.pl

Skip to content