Procedura postępowania w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia lub zwierzęcia, które uległo wypadkowi drogowemu na terenie Gminy Chąśno

I. Postępowanie w przypadku bezdomnych psów

 1. W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie przedstawicielom Policji, którzy mają wówczas prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela.
 2. W sytuacji, gdy jest uzasadnione podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, błąkające się dłuższy czas, wychudzone, zaniedbane, okaleczone, wyglądające na chore zgłoszenia należy kierować telefonicznie lub osobiście do:
 • pracownika Urzędu Gminy Chąśno, pod nr tel. 46 838-14-23 wew. 12 – w godzinach pracy Urzędu od 7.00 do 15.00.
 • Komendy Powiatowej Policji w  Łowiczu (tel. 47 843 25 00) – w dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Urzędu.
 1. Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy lub Komendy Policji należy podać:
 • swoje dane osobowe,
 • miejsce przebywania zwierzęcia,
 • opis zwierzęcia,
 • nr telefonu kontaktowego.
 1. Urząd Gminy nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.
 2. Należy jednak pamiętać, że w większości przypadków zwierzęta mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela. Zdarza się to często w okresie godowym zwierząt. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia, albo i dłużej. W tym czasie (wiosna i wczesna jesień) niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów oraz nadgorliwe interweniowanie w ich sprawie.
 3. Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa, nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić
  do tego, że psy nie będą wracać do swoich posesji.
 4. Zwierzę zostaje odłowione przez uprawniony do tego podmiot. Gmina Chąśno ma podpisaną umowę na odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z firmą TOMVET-PSIAKOWO s.c. Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą
  w Łowiczu ul. Chełmońskiego 31, 99-400 Łowicz
  prowadzącym schronisko pod nazwą PSIAKOWO i spółka zlokalizowane w Piotrowicach 24A, gmina Bielawy.
 5. Samodzielne złapanie, trzymanie zwierzęcia z terenu Gminy Chąśno na terenie posesji lub zawiezienie go do schroniska przez mieszkańca lub jakąkolwiek inną osobę skutkuje przejęciem przez niego całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, w tym odpowiedzialności finansowej. Urząd Gminy nie uznaje takich zwierząt jako bezdomne.

II. Postępowanie w przypadku zwierząt rannych/uczestniczących w wypadkach drogowych

 1. Zwierzęta ranne w wypadkach drogowych na terenie Gminy Chąśno (również dzikie) należy zgłaszać do:
 • Urzędu Gminy Chąśno pod numer telefonu 46 838-14-23 wew. 12  w godzinach pracy Urzędu.
 • Po godzinach pracy Urzędu Gminy, w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy ranne zwierzę w wypadku drogowym należy zgłaszać przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu (tel. 47 843 25 00).
 1. Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy lub Komendy Policji należy podać:
 • swoje dane osobowe,
 • miejsce przebywania zwierzęcia,
 • opis zwierzęcia,
 • nr telefonu kontaktowego.
 1. Urząd Gminy nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.
 2. Zwierzę powypadkowe zostaje zabezpieczone, wyłapywane lub transportowane przez uprawniony do tego podmiot. Gmina Chąśno ma podpisaną umowę na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w nagłych przypadkach w tym wypadkach komunikacyjnych z firmą TOMVET-PSIAKOWO s.c. Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu ul. Chełmońskiego 31, 99-400 Łowicz prowadzącym schronisko pod nazwą PSIAKOWO i spółka zlokalizowane
  w Piotrowicach 24A, gmina Bielawy.

III. Postępowanie w przypadku znalezienia martwego zwierzęcia

W przypadku znalezienia zwłok zwierząt należy kontaktować się z Urzędem Gminy Chąśno pod numerem telefonu 46 838-14-23 wew. 12 w dniach i godzinach pracy urzędu lub z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu (tel. 47 843 25 00)– w dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Urzędu.

Skip to content