Zastrzeżenie nr PESEL i cofnięcie zastrzeżenia PESEL

Wymagane dokumenty

Jeśli nie chcesz, aby ktoś wykorzystał Twój numer PESEL bez Twojej wiedzy, możesz
go zastrzec.

Możesz tego dokonać na dwa sposoby:

– przez Internet na stronie www.gov.pl (musisz posiadać profil zaufany, podpis kwalifikowany, e-dowód) lub w aplikacji mObywatel;

– osobiście w dowolnym urzędzie gminy, składając odpowiedni wniosek.

Nie musisz drukować wniosku. Poproś urzędnika, żeby wydrukował wypełniony wniosek
z systemu. Ty go tylko podpiszesz.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli nie możesz sam złożyć wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL (w przypadku choroby, niepełnosprawności lub w innej niedającej się pokonać przeszkody), możesz to zrobić przez pełnomocnika. Pełnomocnik musi posiadać wyraźne pisemne pełnomocnictwo do zastrzegania numeru PESEL w Twoim imieniu – wzór w zał.

W każdej chwili możesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL. Procedura cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL przebiega podobnie (nie możesz tego dokonać przez pełnomocnika).

Opłaty

Zastrzeżenie nr PESEL jest bezpłatne.

W przypadku zastrzeżenia nr PESEL przez pełnomocnika opłacie skarbowej w wysokości
17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa. Jeśli pełnomocnikiem są rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwa lub małżonek złożenie pełnomocnictwa jest bezpłatne.

Opłaty możesz wnieść:

  • na konto Urzędu Gminy Chąśno nr: 29 9288 1112 1014 7164 2000 0010

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu i cofaniu zastrzeżenia nr PESEL.

Tryb odwoławczy

Brak.

Obowiązek informacyjny

Treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych została zamieszczona  na stronie:

http://bip.ugchasno.nv.pl/a,16022,klauzula-dotyczaca-rejestru-zastrzezen-pesel.html

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie

Pobierz =>pełnomocnictwo do zastrzegania numeru PESEL.

Skip to content