Świadczenia ratownicze dla Strażaków OSP -zmiana wynikająca ze zmiany ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych z dnia 7 lipca 2023 r.

Informujemy, iż od 8 września 2023 r., zgodnie z art. 50 ust. 6  ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, oświadczenia 3 świadków podlegają weryfikacji, przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który sporządza, w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia,  opinię dotyczącą jego wiarygodności. Wezwanie, o którym mowa w ust. 8, przedłuża termin o 30 dni. …

Świadczenia ratownicze dla Strażaków OSP -zmiana wynikająca ze zmiany ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych z dnia 7 lipca 2023 r. Read More »