Program „CZYSTE POWIETRZE”

Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się w:

Urzędzie Gminy Chąśno,
Chąśno 55,
99-413 Chąśno
pok. nr 15 – (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
tel. (46) 838-14-25, wew. 11
e-mail: gmina.chasno.pki@gminachasno.pl
pomoc merytoryczna: Katarzyna Latoszewska

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 84 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 63
Dane obejmują okres od początku trwania Programu do 31.03.2024 roku.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl

Skip to content