KOMISJE RADY GMINY

KOMISJE – wykaz komisji i osób będących w tych komisjach

Zgodnie a art.18a. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada gminy w celu kontroli działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy powołuje komisje:

Powołane komisje:

1/ Komisja Rewizyjna

2/ Komisja Budżetowo-Gospodarcza

3/ Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

4/ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład komisji:

     I. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Chąśno

 1. Bożena Anna Brodecka – przewodnicząca komisji
 2. Janusz Majer – zastępca przewodniczącej komisji
 3. Paweł Majer – członek Komisji
 4. Dariusz Jaros – członek Komisji
 5. Wiesława Adamowicz – członek Komisji
 6. Marcin Łukasz Płuska – członek Komisji
 7. Julian Wojciech Gawroński – członek Komisji

    II. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Gminy Chąśno

 1. Dariusz Jaros – przewodniczący komisji
 2. Marcin Łukasz Płuska – członek komisji
 3. Bożena Anna Brodecka – członek Komisji
 4. Janusz Majer – członek Komisji
 5. Wiesława Adamowicz – członek Komisji
 6. Julian Wojciech Gawroński – członek Komisji
 7. Ireneusz Sołtysiak – członek Komisji
 8. Monika Sławek – członek Komisji

   III. Komisja Oświaty, Kultury i Praw Socjalnych Rady Gminy Chąśno

 1. Magdalena Anna Boczek – członek
 2. Wiktor Piotr Lis – członek Komisji
 3. Paweł Piotr Majer – członek Komisji
 4. Agnieszka Zenobia Zabost – członek Komisji
 5. Mirosław Leszek Górajek – członek Komisji
 6. Marzena Adamczak – członek komisji
 7. Mateusz Budzyński – członek Komisji

   IV. Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Chąśno

 1. Wiktor Piotr Lis – przewodniczący komisji
 2. Magdalena Anna Boczek – członek Komisji
 3. Monika Sławek – członek Komisji
 4. Marzena Adamczak – członek Komisji
 5. Agnieszka Zenobia Zabost – członek Komisji
 6. Mateusz Budzyński – członek Komisji
Skip to content