KOMISJE RADY GMINY

Komisje Rady Gminy Chąśno

     I. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Chąśno

 1. Bożena Anna Brodecka – przewodnicząca komisji
 2. Janusz Majer – zastępca przewodniczącej komisji
 3. Wiesław Kępka – członek Komisji
 4. Dariusz Jaros – członek Komisji
 5. Wiesława Adamowicz – członek Komisji
 6. Marcin Łukasz Płuska – członek Komisji
 7. Julian Wojciech Gawroński – członek Komisji

    II. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Gminy Chąśno

 1. Wiesław Kępka – przewodniczący komisji
 2. Bożena Anna Brodecka – członek Komisji
 3. Janusz Majer – członek Komisji
 4. Dariusz Jaros – członek Komisji
 5. Wiesława Adamowicz – członek Komisji
 6. Marcin Łukasz Płuska – członek Komisji
 7. Julian Wojciech Gawroński – członek Komisji
 8. Ireneusz Sołtysiak – członek Komisji

   III. Komisja Oświaty, Kultury i Praw Socjalnych

 1. Magdalena Anna Boczek – przewodnicząca komisji
 2. Andrzej Błażejewski – członek Komisji
 3. Wiktor Piotr Lis – członek Komisji
 4. Maiusz Paweł Gać – członek Komisji
 5. Paweł Piotr Majer – członek Komisji
 6. Agnieszka Zenobia Zabost – członek Komisji
 7. Mirosław Leszek Górajek – członek Komisji

   IV. Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Chąśno

 1. Andrzej Błażejewski – przewodniczący komisji
 2. Magdalena Anna Boczek – zastępca przewodniczącego komisji
 3. Wiktor Piotr Lis – członek Komisji
 4. Mariusz Paweł Gać – członek Komisji
 5. Paweł Piotr Majer – członek Komisji
 6. Agnieszka Zenobia Zabost – członek Komisji
Skip to content