2022-06-20

Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina

Projekt „Cyfrowa gmina” jest wspierany przez Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 i finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 W dniu 13 maja 2022 r. Gmina Chąśno podpisała ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego …

Cyfrowa Gmina Read More »

Skip to content