Cyfrowa Gmina

Projekt „Cyfrowa gmina” jest wspierany przez Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 i finansowany przez
Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020

W dniu 13 maja 2022 r. Gmina Chąśno podpisała ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest modernizacja serwerowni Urzędu Gminy, rozbudowa wewnętrznej sieci LAN oraz zakup programów i sprzętu informatycznego.

Planowane efekty – zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów jej podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Wartość projektu oraz dofinansowanie projektu z UE –  100.000,00 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Skip to content