Planowane wyłączenie energii elektrycznej: Skowroda Płn, Chąśno, Goleńsko

2 czerwca 2022 r. (czwartek)
➡️ Skowroda Północna 8.00 – 15.00 (Skowroda B)

3 czerwca 2022 r. (piątek)
➡️ Chąśno 8.00 – 12.00 (Chąśno Nowe)
➡️ Goleńsko 11.00 – 15.00 (Goleńsko C)

10 czerwca 2022 r. (piątek)
➡️ Goleńsko 8.00 – 15.00 (Goleńsko Małe)

Bieżące informacje dot. wyłączenia prądu można znaleźć na stronie https://pgedystrybucja.pl/ w zakładce: Wyłączenia, wybierając oddział: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź oraz rejon: Rejon Energetyczny Łowicz.

Skip to content