Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chąśno w 2023 r.

Zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chąśno w 2023 r.” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość całkowita zadania –96.816,00 zł, z czego dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 77.452,00 zł. Opis zakresu projektu: realizacja zadania polega …

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chąśno w 2023 r. Read More »