Zbiórka żywności dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi