ŁODR Bratoszewice – BIURO GMINNE W CHĄŚNIE

BIURO GMINNE W CHĄŚNIE

Dyżury pełni specjalista do spraw

produkcji i ekonomiki wsi

Marta Sekuła

w każdą środę w godz. 800 – 1500

KONTAKT TELEFONICZNY Z DORADCĄ:

519 301 023

Skip to content