Kwalifikacja wojskowa – 2024 rok

Zgodnie z zapisami art. 56 pkt 1 ustawy o obronie Ojczyzny (DZ.U. 2022 poz. 2305 ze zm.) kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. W większości są to osoby młode, które nie wiedzą czego mogą się spodziewać.Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom …

Kwalifikacja wojskowa – 2024 rok Read More »