Kwalifikacja wojskowa – 2024 rok

Zgodnie z zapisami art. 56 pkt 1 ustawy o obronie Ojczyzny (DZ.U. 2022 poz. 2305 ze zm.) kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. W większości są to osoby młode, które nie wiedzą czego mogą się spodziewać.
Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedstawiamy krótki film, który ma na celu przedstawienie całego procesu orzekania powiatowych komisji lekarskich o zdolności osób stawających do kwalifikacji wojskowej.

Skip to content