Sołectwo na plus 2024

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2024 r.

Celem naboru jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

Czas realizacji zadania: od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 30 listopada 2024 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 15 000 000,00 zł.

Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa 15 000,00 zł.

Termin składania wniosków: do 11.01.2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie naboru wniosków: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2024

Skip to content