marzec 2023

80 rocznica zrzutów na placówce zrzutowej”Kilim”

W 80 rocznicę pierwszych zrzutów zaopatrzenia dla Armii Krajowej w rejonie Chąśna złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym te wydarzenia. Ruch oporu w latach II wojny światowej nie mógł funkcjonować bez pomocy z zewnątrz, brakowało środków łączności, broni i amunicji. Można je było otrzymać m.in. drogą lotniczą z Wielkiej Brytanii. Placówka zrzutowa w rejonie Chąśna obejmowała …

80 rocznica zrzutów na placówce zrzutowej”Kilim” Read More »

Ankieta potrzeb mieszkańców województwa łódzkiego

Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego od lat organizuje Wojewódzki Program Mikrograntów, który stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby i problemy naszego regionu. Przygotowano specjalną ankietę, która pomoże określić założenia nowej odsłony Programu. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. LINK DO ANKIETY  

Wywóz nieczystości ciekłych

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chąśno Przypominamy właścicielom nieruchomości o ustawowych obowiązkach, jakie na nich spoczywają na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.: wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Ponadto właściciel …

Wywóz nieczystości ciekłych Read More »

Wojskowe Targi Służby i Pracy 17-18 marca 2023 r.

W terminie 17-18 marca 2023 r. w każdym województwie odbędą się Wojskowe Targi Służby i Pracy, które będą jedynym w Polsce wydarzeniem w całości poświęconym promocji form służby wojskowej wprowadzonych Ustawą o Obronie Ojczyzny.Jako miejsce w/w wydarzenia w województwie Łódzkim zostało wytypowane Miasto Skierniewice oraz kompleks Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego po wcześniejszym rekonesansie i …

Wojskowe Targi Służby i Pracy 17-18 marca 2023 r. Read More »

Rządowy Program Ochrony Zabytków

Informacja dla właścicieli zabytków położonych na terenie Gminy Chąśno Informuję, iż w dniu 27 lutego 2023 r. na sesji Rady Gminy Chąśno podjęta został uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Chąśno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Uchwała została opublikowana w …

Rządowy Program Ochrony Zabytków Read More »

Aktualne propozycje KRUS dla dzieci

Gospodarstwo rolne dla wielu dzieci jest domem, miejscem zabawy i wypoczynku. Należy więc stwarzać bezpieczne warunki przebywania, wyjaśniać niebezpieczeństwa na jakie mogą być narażone oraz wskazywać sposoby ich unikania. W 2023 roku KRUS rozpoczyna nową kampanię pt. „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”. W związku z tym Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz z Placówkami Terenowymi przedstawia …

Aktualne propozycje KRUS dla dzieci Read More »

Skip to content