2023-03-10

Wywóz nieczystości ciekłych

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chąśno Przypominamy właścicielom nieruchomości o ustawowych obowiązkach, jakie na nich spoczywają na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.: wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Ponadto właściciel …

Wywóz nieczystości ciekłych Read More »

Wojskowe Targi Służby i Pracy 17-18 marca 2023 r.

W terminie 17-18 marca 2023 r. w każdym województwie odbędą się Wojskowe Targi Służby i Pracy, które będą jedynym w Polsce wydarzeniem w całości poświęconym promocji form służby wojskowej wprowadzonych Ustawą o Obronie Ojczyzny.Jako miejsce w/w wydarzenia w województwie Łódzkim zostało wytypowane Miasto Skierniewice oraz kompleks Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego po wcześniejszym rekonesansie i …

Wojskowe Targi Służby i Pracy 17-18 marca 2023 r. Read More »

Skip to content