Rządowy Program Ochrony Zabytków

Informacja dla właścicieli zabytków położonych na terenie Gminy Chąśno Informuję, iż w dniu 27 lutego 2023 r. na sesji Rady Gminy Chąśno podjęta został uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Chąśno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Uchwała została opublikowana w …

Rządowy Program Ochrony Zabytków Read More »