Rządowy Program Ochrony Zabytków

Informacja dla właścicieli zabytków położonych na terenie Gminy Chąśno

Informuję, iż w dniu 27 lutego 2023 r. na sesji Rady Gminy Chąśno podjęta został uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Chąśno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie w dniu 14 marca 2023 r.

W związku z powyższym w terminie 14-16 marca 2023 r. Gmina Chąśno będzie prowadziła nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace  konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji, zgodnie z zasadami ww. uchwały.

Nabór wniosków związany jest z ogłoszonym Rządowym Programem Ochrony Zabytków.

Wójt Gminy Chąśno

/-/ Dariusz Reczulski

Skip to content