Mobilny Punkt Informacyjny na temat Funduszy Europejskich i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łowiczu organizuje Mobilny Punkt Informacyjny na temat Funduszy Europejskich i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (dalej: MPI).

W związku z powyższym, zapraszamy na bezpłatne konsultacje z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) oraz możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, które odbędą się:

-19 kwietnia 2023 r. w godzinach 10.00 – 15.00

w Starostwie Powiatowym w Łowiczu (ul. Stanisława Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz) w formie dyżuru Specjalisty ds. Funduszy Europejskich.

Podczas indywidualnych konsultacji każdy otrzyma informacje m.in. na temat realizacji projektu w formule PPP, dobrych praktyk PPP, środków na otwarcie działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, wsparcia dla organizacji pozarządowych, a także aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich. Przedstawione zostaną możliwości dofinansowania na realizacje własnych pomysłów oraz wyjaśnimy zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.

Skip to content