Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2022 r.

Zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2022 r.” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość całkowita zadania – 71.581,56 zł, z czego dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 64.423,00 zł. Opis zakresu projektu: realizacja zadania polega …

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2022 r. Read More »