Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chąśno w 2023 roku