2023-02-14

Infrastruktura sołecka na plus – 2023

Uchwałą nr 1153/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2023 r. Więcej informacji: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2023

Terenowy punkt paszportowy

Terenowy punkt paszportowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi został uruchomiony w dniu 23 stycznia br. w siedzibie Urzędu Miasta w Kutnie, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18. W punkcie będzie można złożyć wniosek o wydanie paszportu, a także go odebrać, czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00 i może z niego skorzystać, podobnie jak z …

Terenowy punkt paszportowy Read More »

Skip to content