Infrastruktura sołecka na plus – 2023

Uchwałą nr 1153/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2023 r.

Więcej informacji: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2023

Skip to content